Sir Charles
Production Incorporated
är en underavdelning till:
Sir Charles Sweden Corporation
vilken i sin tur är en underavdelning till

Sir Charles International Corporation
vilken i sin tur är en underavdelning till

Sir Charles Intergalactic Corporation
vilken av illasinnade element påstås ägas av:

Sir Charles® Af Jansson
(aka: Roger "Charlie" Jansson)


...vilken såvitt innehavaren av denna
hemsida har vett att förstå...
... är en helt fiktiv person.

Vilket i sin tur rimligtvis bör innebära att
ALLT material på dessa sidor
INTE lyder under några som helst
Kåppyrajt-lagar, och därmed kan
kopieras och spridas fritt
över hela jordklotet
- och där så är möjligt -
även utanför samma jordklot.

Knåpyrajt ©1955-2005 Sir Charles Production Inc.